wnoz
wnozwnoz
wnozUS

zmień język:

Jesteś tutaj: Uniwersytet Szczeciński -> Wydział Nauk o Ziemi -> Stypendia

DOKTORAT HORONORIS CAUSA

 
Stypendia
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-08 10:05:21


POMOC MATERIALNA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Z dniem 18 sierpnia 2014 r. sprawy związane z obsługą Pomocy Materialnej (stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne, zapomogi oraz akademiki) dla studentów i doktorantów na Wydziale Nauk o Ziemi, będą realizowane przez Dział Spraw Studenckich – Sekcję ds. Stypendiów i Sprawozdawczości – Al. Wojska Polskiego 65, Willa West-Ende, I piętro, pok. 5,

adres mailowy: stypendia.wnoz@univ.szczecin.pl, tymczasowy numer: 91 444 1098.

 

 


UWAGA STUDENCI!!!

Od 26 września 2014 r. rusza elektroniczna rejestracja wniosków o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, Rektora oraz zapomogę w e-dziekanacie.
Należy zalogować się na swoje konto w e-dziekanacie, wypełnić i zgłosić wniosek, następnie wniosek wydrukować, podpisać i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do Dziekanatu - sprawy socjalne.

Do wniosków należy dołączyć oświadczenie o wyborze kierunku studiów, na którym student będzie pobierał wszystkie świadczenia z pomocy materialnej.

WNIOSKI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI W E-DZIEKANACIE NIE BĘDĄ PRZYMOWANE!!!

Termin składania wniosków - do 31 października 2014 r.


Uwaga studenci!!!

Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego stypendia przyznawane są na rok akademicki.

Nie ma konieczności powtórnego składania wniosku i dokumentów na semestr letni.


Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów oraz zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014 znajdują się w zakładce "Akty prawne"


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENCKIM LUB INNYM OBIEKCIE 


  WYSOKOŚĆ STAWEK W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

1. STAWKI STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENCKIM US LUB W INNYM OBIEKCIE NIŻ DOMY STUDENCKIE US ORAZ STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014.

2. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1000,00 ZŁ.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone ® Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi 2010